Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Les bateries

Dídac Corona

Pere Dalmau

Víctor fernandez

Pensa diferent

Les piles

Totes les piles tenen substàncies com mercuri, cadmi, liti i plom, que són summament tòxiques per a la salut i l’ambient. … Així, les piles i bateries es convertiran en un residu tòxic i els seus components químics-tòxics es modificaran en l’ambient, tornant-se en alguns casos, fins i tot més tòxics

L’impacte mediambiental

Els nous processos hidrometal·lúrgics, que separen els metalls de les bateries dels residus per dissolució, permeten recuperar tots els metalls, però consumeixen grans quantitats denergia i productes químics, i solen produir aigües residuals contaminades.

La producció

autocasion.com

La tendència és imparable, tal com demostren les dades ofertes per SNE Research. Dues empreses abasten més de la meitat de la producció de bateries a nivell mundial, i això no ha fet més que començar.

L’ús

Les bateries tenen la característica de rebre i emmagatzemar lenergia elèctrica, sent capaços de lliurar-la quan sigui requerida. Especialment quan es tracta de proporcionar energia a una càrrega crítica, la qual és essencial per a l’operació d’un equip específic


Dídac Corona

Pere Dalmau

Víctor Fernández